Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Cơ - Xương - Khớp

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BV Bạch Mai - khoa Khám bệnh 2

5

Khoa : Khám Bệnh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BV Bạch Mai - khoa Khám bệnh 1

5

Khoa : Khám Bệnh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Nguyễn Luân

5

Khoa : Tâm Thần

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Bạch Mai

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết