Bạn tìm được 21 bác sĩ

Danh sách bác sĩ

Sắp xếp theo

Không thể nhận khám

ThS. Nguyễn Quang Dương (Phụ trách khoa Nội)

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Giờ khám tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Phí khám

200.000 đ