Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Vũ Văn Nguyên (P.trưởng khoa Hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Hô Hấp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0