Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Nguyễn Vũ Trung (Trưởng phòng chỉ đạo tuyến)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phòng chỉ đạo tuyến

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 13 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0