Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Không thể nhận khám

TS. Vũ Kim Chi (Phó phòng C7 - Viện tim mạch - BV Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch và chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ