Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Vũ Hữu Khiêm (Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0