Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Vũ Hải Toàn (PGĐ Trung tâm Thalassemia)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Trung tâm Thalassemia (Tan máu bẩm sinh)

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Pham Van thuyết

  5

 • Pham Van thuyết

  5

 • Le Thanh Quang

  5

 • Le Thanh Quang

  5

 • Trần Minh Hải

  5