Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Vũ Đình Phú (Trưởng khoa hồi sức tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hồi sức tích cực

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Hô Hấp, Truyền nhiễm, Tim mạch và chuyển hóa, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 200.000 đ