Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Vũ Khắc Đại (Phó trg khoaNội soi chuẩn đoán và can thiệp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội soi chuẩn đoán và can thiệp

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0