Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Trần Văn Hòa

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tâm Thần

Chuyên khoa :

Đơn vị :

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đình Tuấn

  5

 • Bui Lien

  5

 • Bui Lien

  5

 • Bui Lien

  5

 • Trần HoàBN

  5

 • Bui Lien

  5

 • Bui Lien

  5

 • Trần HoàBN

  5

 • Nguyễn Thị Nhung

  5

 • tran hoà

  5