Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS.BS. Võ Quốc Hưng (P.Trưởng Khoa Xạ 4 Quán Sứ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Xạ

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Đào Thị Thanh Thuỷha

  5

 • dương lan hương

  5

 • dương lan hương

  5

 • Đỗ Xuân Tuân

  5

 • nguyễn xuân Long

  5

 • Đỗ Minh Tuấn

  5

 • Đặng thị Việt Anh

  5

 • nguyễn xuân Long

  5

 • nguyễn mạnh sáng

  5

 • Trần Thị Lan

  5