Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS.BS. Võ Quốc Hưng (P.Trưởng Khoa Xạ 4 Quán Sứ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Xạ

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1966

Phí khám : 150.000 đ

 • Lê Sỹ Tùng

  5

 • Thái Văn Hà

  5

 • Thái Văn Hà

  5

 • Phạm Quốc Trung

  5

 • Nguyễn Tuấn Anh

  5

 • Đào Thị Thanh Thuỷ

  5

 • Bành Thị Huệ

  5

 • Đào Thị Thanh Thuỷ

  5

 • dương lan hương

  5

 • dương lan hương

  5