Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.BSCK1. Võ Quốc Hưng (P.Chủ Nhiệm Khoa Xạ Quán Sứ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Xạ

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Lê Văn Quân

    5

  • Vo Vandung

    5

  • Mạc Cẩm Hưng

    5