Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Tư vấn 4 Nguyễn Đồng Thụy (Miền Nam )

5

Chuyên môn : Khác

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : HIV

Đơn vị : AHF

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 0 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Trần Đình Hoàng

    5

  • trần thanh thạnh

    5