Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Tư vấn 3 Lê Đình Hồng Phúc (miền Nam )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : HIV

Đơn vị : AHF

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 0 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Cường

  5

 • Võ Thanh Long

  5

 • Nguyen Vanthanh

  5

 • Nguyễn Hoài Nhân

  5

 • Đặng Hà Sơn

  5

 • Đặng Hà Sơn

  5