Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Tư vấn 2 Đặng Hà Sơn (Miền Bắc )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : HIV

Đơn vị : AHF

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 0 đ

Số người chờ tư vấn : 0