Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Tư vấn 1 Ánh Nguyệt (Miền Bắc )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : HIV

Đơn vị : AHF

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 0 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lý Duy

  5

 • Trần Đình Hoàng

  5

 • Lâm Vân

  5

 • Đặng Phong Phú

  5