Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS.BSCK1. Nguyễn Tường Vũ (BS khoa Thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Thần kinh

Đơn vị : BV Chợ Rẫy

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0