Thông tin bác sĩ

Đang khám

PGS.TS. Vũ Minh Phương (PGĐ Trung tâm Huyết học-Truyền máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 150.000 đ