Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Trần Thị Phương Linh (P. trưởng khoa Lão)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Lão khoa

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Lão khoa, Tim mạch và chuyển hóa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Xuân Trường

  5

 • Nguyễn Thế Lâm

  5

 • Nguyễn Thị Cúc Hồng

  5

 • Dương Đức Bình

  5

 • Trần HoàBN

  5

 • HÀ THỊ HẬU

  5