Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK2. Trương Thị Xuân Hòa (PGĐ BV Y học Cổ truyền TW - BS khoa Lão)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Ban Giám Đốc

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Lão khoa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Phí khám : 150.000 đ