Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

PGS.TS. Trương Thanh Hương (TP tim mạch nhi - tim bẩm sinh di chuyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh di chuyền

Chuyên khoa : Tim mạch và chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1961

Phí khám : 150.000 đ