Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Trịnh Quang Dũng (trưởng khoa VLTL-PHCN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Khoa vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0