Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS.BSCK2. Trịnh Quang Dũng (trưởng khoa VLTL-PHCN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Khoa vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Phí khám : 150.000 đ