Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BS. Trịnh Hải Anh (Phó khoa Implant)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Implant

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Răng Hàm Mặt TW

Năm sinh/Thành lập : 1988

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0