Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BS Triệu Văn Chinh

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : HIV

Đơn vị : AHF

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 0 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lý Duy

  5

 • Nguyễn Thành Lập

  5

 • Trần Minh Tiến

  5

 • Võ Thanh Long

  5

 • Le Thanh

  5

 • Trần Vũ Hùng

  5

 • Lê Văn Hùng

  5

 • Nguyễn Thành Thái

  5

 • Lê Văn Hùng

  5

 • Lê Văn Hùng

  5