Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS.BSCK1. Nguyễn Triệu Vân (Trưởng phòng Đối ngoại)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị hóa chất

Chuyên khoa : Bệnh máu tổng hợp, Điều trị hóa chất

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1961

Kinh nghiệm : 23 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0