Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trần Thị Thu Hà (Phó CN bộ môn- Phó khoa nhi truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0