Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS. Trần Thái Hà (Trưởng khoa Lão)

2

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Lão khoa

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Lão khoa, Tim mạch và chuyển hóa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Phí khám : 150.000 đ

  • Uông Thùy Linh

    2