Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Trần Minh Hiếu (trưởng phòng chỉ đạo tuyến)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : phòng chỉ đạo tuyến

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Khoa Nội cơ – xương - khớp, Thần kinh-Tâm thần, Khoa Y học Cổ truyền, Y học cổ truyền, Châm cứu, Phục hồi chức năng, Lão khoa

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Bùi Quang Cảnh

    5