Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Trần Hữu Thông

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Cấp Cứu

Chuyên khoa : Nội tổng hợp

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0