Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Trần Hải Yến (Trưởng phòng Q2 - Viện tim mạch BV Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Viện Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch và chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1978

Phí khám : 150.000 đ