Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Trần Thị Hà An (TP Điều trị rối loạn tâm thần người già)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phòng Tâm thần người già

Chuyên khoa : Thần kinh, Tâm lý

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0