Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Trần Anh Quỳnh (p.trưởng khoa ngoại A5)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Khoa Ngoại tổng hợp

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0