Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Tô Mạnh Tuân (p.trưởng khoa ngoại A6)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khoa Ngoại

Chuyên khoa : Ngoại, phẫu thuật tạo hình, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0