Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

ThS.DS. Nguyễn Thị Thủy (Trưởng khoa Dược)

5

Chuyên môn : Dược Sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Dược

Chuyên khoa : Dược lâm Sàng

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Phí khám : 150.000 đ