Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Thị Hoài Thu (Trưởng khoa Đa khoa Ngũ quan)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Khoa Đa khoa Ngũ quan

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt, Thẩm mỹ, Tâm lý

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : 29 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0