Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Tạ Thu Thủy (Trưởng khoa Khám chữa bệnh tự nguyện CLC)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám bệnh tự nguyện chất lượng cao

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0