Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Tạ Thị Diệu Ngân (PGĐ Trung tâm Đào tạo)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nhiễm khuẩn tổng hợp

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0