Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Tạ Anh Tuấn (trưởng khoa Điều trị tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Điều trị tích cực

Chuyên khoa : Khoa hồi sức cấp cứu Nhi

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Đan Chi

    5