Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

GS-TS-BSCK2. Nguyễn Hữu Sáu (Phó GĐ BV da liễu TW)

4

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Hữu cường

    4