Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

GS-TS-BSCK2 Nguyễn Hữu Sáu PGĐ Viện Da Liễu TW (tư vấn từ 19h -21h)

4.5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Lê Anh Phương

    5

  • Nguyễn Hữu cường

    4