Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

GS-TS-BSCK2 Nguyễn Hữu Sáu PGĐ Viện Da Liễu TW (tư vấn từ 19h -21h)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • PHẠM Đỗ Duy Khôi

  5

 • Trần Quang Đăng Việt

  5

 • Nguyễn Thị Thu Hằng

  5

 • LÊ THANH BÌNH

  5

 • Trần Quang hưng

  5

 • Pham Thi Diu

  5

 • Lê Thanh Tuất

  5

 • Le Van hai

  5

 • Lê Anh Phương

  5

 • Nguyễn Hữu cường

  4