Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

GS-TS-BSCK2, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hữu Sáu - PGĐ Viện Da Liễu TW (tư vấn sau 19h)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Trang

  5

 • Nguyễn Thị Mây

  5

 • Trần Công Huấn

  5

 • Trần Trọng Đạt

  5

 • Trinh Thị Thùy Ninh

  5

 • Nguyen Dinh Chung Nguyen Dinh Chung

  5

 • Đào Thị Hiếu

  5

 • Trương Thị Ngọc Hà

  5

 • Phan Thanh Trieu

  5

 • Luong Tu Nam

  5