Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

GS-TS-BSCK2, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hữu Sáu - PGĐ Viện Da Liễu TW (tư vấn sau 19h)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Phí khám : 200.000 đ

 • tạ thị hoa

  5

 • Trần Đức Minh

  5

 • nguyễn tấn sang

  5

 • Đào Thịnh

  5

 • Hà Thị Luyến

  5

 • Trịnh Quang Hưng

  5

 • Nguyễn Tiến Điệp

  5

 • Vũ Thu Thuỷ

  5

 • Khuất Cao Bắc

  5

 • Chu Thi Xim

  5