Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Quang (GĐ. Trung tâm Nam học- tư vấn từ 15h chiều )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nam Khoa

Chuyên khoa : Khoa Ngoại thận – tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 500.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Le Tuan

  5

 • Trinh Xuan quang

  5

 • Phạm Quang Tuấn

  5

 • Phạm Quốc Đạt

  5

 • Lại Văn Sơn

  5

 • Ma Văn Trung

  5

 • Lê Thủy

  5

 • Nguyen Hai bang

  5

 • Cao Xuân Tuấn

  5

 • Vu Tuan Long

  5