Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS. Nguyễn Quang (GĐ. Trung tâm Nam học)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nam Khoa

Chuyên khoa : Khoa Ngoại thận – tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Cao Truong

    5

  • Từ Hạnh

    5