Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Quách Thị Yến (Phó CN bộ môn mô phôi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Khoa

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn, Nam khoa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0