Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Quách Thị Yến (Phó CN bộ môn mô phôi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Khoa

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn, Nam khoa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1980

Phí khám : 150.000 đ