Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Phượng (GV môn Da liễu - Phụ trách khoa Ung Bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Da Liễu

Chuyên khoa : Da liễu, Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1987

Kinh nghiệm : 7 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0