Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Thị Phương Anh (Trưởng khoa Thăm dò & Phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Thăm dò và Phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Phục hồi chức năng, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Phí khám : 150.000 đ