Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Phan Văn Điểu (trưởng khoa xét nghiệm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Nội nhi, Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BVĐK Bảo Sơn 2

Năm sinh/Thành lập : 1952

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0