Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Phan Thị Ngọc Lan (Bác sĩ chính hạng II)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Hô Hấp, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0