Thông tin bác sĩ

Đang khám

TS. Phan Thị Hiền (trưởng khoa Nội soi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội Soi

Chuyên khoa : Tiêu hóa Nhi

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 200.000 đ