Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Phan Thị Hiền (trưởng khoa Nội soi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội Soi

Chuyên khoa : Tiêu hóa Nhi

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0