Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Phạm Vân Thúy (Trưởng khoa Dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0