Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Thị Hoài An (Nguyên trưởng khoa Phụ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn, Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : 27 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Truong Hong Son

  5

 • Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân

  5

 • Quỳnh Hồng Nhung

  5

 • Đinh Thị Hồng Diệp

  5

 • Phạm Lê Hà

  5

 • Nguyên Thị An

  5

 • Ha Van trong

  5

 • Huỳnh Hà Giang

  5

 • Lê Hải Quyên

  5

 • Vũ Lam

  5