Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Thị Hoài An (Trưởng khoa Phụ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn, Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Y học Cổ truyền TW

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : 27 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Hữu Công

    5