Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Quốc Khương (p.trưởng khoa Điều trị tự nguyện B)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Điều trị tự nguyện

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Tim mạch - Chuyển hóa, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Trần Thị thúy hằng

  5

 • Trần Thị thúy hằng

  5

 • Bùi Thuý nga

  5

 • nguyễn thành đạt

  5

 • Nguyễn Thị diệu bình

  5

 • Trần Đức Mừng

  5

 • Đàm Tất Đạt

  5

 • Hùng Thanh

  5

 • Nguyễn Văn nhân

  5

 • Nguyễn Khắc Quang Lâm

  5