Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Quốc Khương (p.trưởng khoa Điều trị tự nguyện B)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Điều trị tự nguyện

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Tim mạch - Chuyển hóa, Nhi khoa, COVID-19

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nhâm Nga

  1

 • Phạm Thị Vân Anh

  5

 • Phạm Thị Huyền Trang

  5

 • Phạm Thị Thu Hương

  5

 • Trần Thị Lương

  5

 • Ứng Hồng Quang

  5

 • Trần Thị thúy hằng

  5

 • Trần Thị Lan

  5

 • Vũ Thị Nha

  5

 • Lã Diệu Linh

  5