Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Quốc Khương (p.trưởng khoa Điều trị tự nguyện B)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Điều trị tự nguyện

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Tim mạch - Chuyển hóa, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Vũ Lam

  5

 • Nguyễn Thị Chinh

  5

 • Nguyễn Thị Hải Hà

  5

 • Đỗ Quang Dũng

  5

 • Trần Văn Chương

  5

 • Trần Văn Chương

  5

 • Nguyễn Phương Thảo

  5

 • Nguyễn Thanh Loan

  5

 • Đỗ Thị Giang

  5

 • Nguyễn Linh Châu

  5