Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Quốc Khương (p.trưởng khoa Điều trị tự nguyện B)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Điều trị tự nguyện

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Tim mạch - Chuyển hóa, Nhi khoa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Văn nhân

  5

 • Nguyễn Khắc Quang Lâm

  5

 • Nguyễn Khắc Quang Lâm

  5

 • Hà Đức Mạnh

  5

 • Nguyễn Kim Tuyền

  5

 • Mai Nguyetha

  5

 • Vũ Thị Thuý

  5

 • Nguyen Duytuankiet

  5

 • Hoàng Văn Vượng

  5

 • Bùi Thị Hương Giang

  5