Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2.Phạm Quốc Khương (p.trưởng khoa Điều trị tự nguyện B)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Điều trị tự nguyện

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0