Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Phạm Hồng Sơn (p.trưởng khoa Hồi sức ngoại khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Khoa hồi sức cấp cứu , Khoa Nhi, Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0