Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Phạm Cẩm Phương (PGĐ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung Bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y Học Hạt Nhân

Chuyên khoa : Khoa Y học hạt nhân, Ung bướu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0